Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

WILLEM VAN ORANJE

Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van
een nieuwe Nederlandse staat.
Hij werd geboren in 1533 op slot Dillenburg . Zijn vader was graaf van het Duitse staatje Nassau-Dillenburg. Zijn moeder was gravin Juliana van Stolberg.
In 1544 overleed zijn neef Rene van Chalon kinderloos en liet al zijn bezittingen na aan Willem o.a het prinsdom Oranje in Frankrijk.
Vanaf toen mocht Willem zich prins van Oranje noemen.
Hij was Luthers opgevoed maar Keizer Karel V eiste dat de jonge prins verder katholiek opgevoed zou worden.
Vanaf 1555 verwierf Oranje hoge posities. Als militair opperbevelhebber, lid van de Raad van State, ridder van het Orde van de Gulden Vlies en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht werd hij een van de invloedrijkste edellieden in de Nederlanden. Zijn verhouding met Filips II, de opvolger van Karel V, Koning van Spanje en heer van de 17 Nederlandse provincies verslechterde echter snel. Oranje werd de belangrijkste woordvoerder van de adellijke oppositiepartij.
Vanaf 1568 voerde hij verschillende militaire invallen in de Nederlanden uit om een einde te maken aan het bewind van de hertog van Alva (de afgezant van Filips II). Ook via propaganda (pamfletten, strijdliederen, prenten) werd deze strijd gevoerd. Daaraan hebben we onder andere het Wilhelmus te danken. Aanvankelijk bleef succes uit. Pas toen de Watergeuzen op 1 april 1572 bij toeval Den Briel innamen, kreeg de Opstand bredere steun.
In 1580 zette Filips een beloning op het hoofd van Willem van Oranje. Willem reageerde hierop met een (verweerschrift) De strekking van beide geschriften was hetzelfde: hun verzet was gerechtvaardigd omdat de koning zich gedroeg als een tiran.
Op 10 juli 1584 maakte de katholiek Balthasar Gerards met pistoolschoten een einde aan het leven van Willem van Oranje. Hij leek niets te hebben bereikt, maar nog geen vijfentwintig jaar later bleken de opstandige provincies zich ontwikkeld te hebben tot een zelfbewuste Republiek en werd Willem van Oranje beschouwd als de grondlegger van deze nieuwe staat.
In 1933 werd uitgebreid gevierd dat hij 400 jaar geleden was geboren en hiervoor zijn diverse souvenirs op de markt gebracht hier enkele uit onze verzameling:

twee bekers 1533-1933
twee bekers 1533-1933
achterkant bekers
achterkant bekers

 

zilver lepeltje met portret Willem van Oranje
zilver lepeltje met portret Willem van Oranje

 

Leerdam glas 1533-1933
Leerdam glas 1533-1933

 

zilveren theeduimpje 1533-1933
zilveren theeduimpje 1533-1933

Gedenkdoek 400e geboortedag 1933

herdenkingspenning 200 jaar koninkrijk
herdenkingspenning 200 jaar koninkrijk