Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

De Mislukte Revolutie van 1918

De mislukte revolutie in november 1918 was een mislukte poging om in Nederland een socialistische revolutie uit te roepen.
Een jaar eerder vond in Rusland al een revolutie plaats waardoor Tsaar Nicholas II moest aftreden.
Pieter Jelle Troelstra was leider van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en hij wilde in Nederland geïnspireerd door de toestand in Rusland ook een revolutie ontketenen.
In 1918 was de eerste wereldoorlog nog gaande wat ook in Nederland voor economische problemen zorgde, o.a. was er een voedsel tekort en werkloosheid. Hierdoor ontstonden er her en daar opstandjes.
In Duitsland was het duidelijk dat zij de oorlog zouden gaan verliezen en ook daar kwamen de bevolkingen en ook soldaten in opstand. De Keizer moest afstand doen en vluchten.
In Nederland braken er in oktober in de legerplaats Harskamp rellen uit door soldaten vanwege het intrekken van verloven en slechte voeding.
Door dit alles dacht Jelle Troelstra voldoende signalen te hebben dat ook Nederland rijp was voor een revolutie. In felle toespraken ging hij ten aanval en op 11 november kwam zijn partij met een eisen pakket
Dit werd echter overschaduwd door het nieuws dat de oorlog afgelopen was. Veel Nederlanders vierden feest en op dat moment was de revolutie al verloren.
Troelstra bleef het proberen en riep in de tweede kamer op tot revolutie.
De regering nam hierop allerlei maatregelen, De Koninklijke familie kreeg extra bescherming en ook de Paleizen werden beschermd.Het leger werd naar de grote steden gestuurd.
Op 13 november verklaarde Troelstra dat een revolutie er niet in zat, de opstand was definitief voorbij.
Op 18 November werd door voorstanders van de monarchie een grote demonstratie georganiseerd op het Malieveld in Den Haag.
Hier kwamen duizenden mensen op af en ook Koningin Wilhelmina, Koningin Emma en prinses Juliana waren hier bij aanwezig. Toen hun koets het Malieveld op kwam werden de paarden door de menigte uitgespannen en trokken soldaten de koets over het veld.
                                                                                                                                         Prinses Juliana in de kleding die ze droeg op het Malieveld
Trouw aan Oranje had overwonnen het revolutie vuur was gedoofd.
Op 20 November kwam Koningin Wilhelmina met een proclamatie.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zijn diverse souvenirs op de markt verschenen hierbij enkele voorbeelden:
 Bronzen penning 
Zeldzame penning in originele doos met prinses Juliana op de ene kant en Willem van oranje op de andere kant
Metalen beker met op de voet de tekst: Ook is alles op zijn kop, Oranje blijft toch in den Top.
Twee herdenkingsborden