Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

WILHELMINA VAN PRUISEN  1774-1837

WILHELMINA prinses van PRUISEN werd geboren te Potsdam in 1774, door haar huwelijk op 1-10-1791 met Willem Frederik prins van Oranje en Nassau de latere Koning Willem I in werd zij later koningin der Nederlanden. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 2 dochters geboren, van wie er 1 jong overleed; 2 kinderen werden dood geboren.
Het huwelijk was gearrangeerd en maakte deel uit van een politieke overeenkomst, om het aanzien van het Huis van Oranje-Nassau in een verzwakte Republiek op te vijzelen. Dit nam echter niet weg dat ook sprake was van een huwelijk dat gesloten werd op basis van persoonlijke genegenheid. Na het huwelijk nam het erfprinselijke paar zijn intrek op het Oude Hof aan het Noordeinde in Den Haag. Vier jaar later vanwege de Franse inval week zij uit naar Engeland.
In 1802 kregen Wilhelmina en Willem via Willem V onder meer het vorstendom Fulda, waarmee zij als Duits vorstenpaar toetraden tot het Duitse Rijk. Met de dood van zijn vader werd Willem Frederik in 1806 hoofd van de Oranjedynastie.
In 1814 gingen ze in den Haag wonen. Wilhelmina werd door intimi Mimi genoemd.
In 1815 werd Wilhelmina officieel koningin der Nederlanden. Tot 1830 pendelde zij met haar hofhouding tussen vier residenties: de winters werden afwisselend in Den Haag of Brussel doorgebracht, de zomers op ‘t Loo of Laken, met de Belgische afscheiding in 1830 kwam aan het reizend hof tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden een einde.
Wilhelmina was een liefhebster van de kunst en borduurde en schilderde zelf heel goed.
Wilhelmina was 23 jaar lang koningin. In deze rol trad zij weinig op de voorgrond. Vanaf de jaren twintig ging haar gezondheid achteruit, maar dit weerhield haar er niet van belangrijke familiegebeurtenissen in Berlijn bij te wonen. Haar laatste reis was in het voorjaar van 1837, toen zij haar kleinzoon ten doop hield. Op 12 oktober van datzelfde jaar overleed Wilhelmina op bijna 63-jarige leeftijd in paleis Noordeinde. Veertien dagen later werd ze bijgezet in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft.
In onze verzameling hebben wij een kop kop schotel van Brussels porselein met een portret van Wilhelmina uit 1830 waarschijnlijk gemaakt t.g.v de afscheiding van België met Nederland in 1830 en een plaquette van papier maché met portret van Wilhelmina en haar echtgenoot Koning Willem I ca 1815.

kop en schotel van Brussels porselein met portret van Wilhelmina van Pruisen uit 1830.
kop en schotel van Brussels porselein met portret van Wilhelmina van Pruisen uit 1830.
plaquette van papier maché met portretten van Wilhelmina van Pruisen en Koning Willem I ca 1815.
plaquette van papier maché met portretten van Wilhelmina van Pruisen en Koning Willem I ca 1815.
buste van prinses Frederica Wilhelmina Louise van Pruisen 1807