Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Stadhouder Willem V van Oranje-Nassau

 

foto public domain

 

Willem V was de laatste stadhouder van de Republiek der zeven verenigde Nederlanden.

Willem werd geboren in 1748. Zijn ouders waren Willem IV en Anna van Hannover.

Zijn vader stierf toen hij drie jaar oud was, in naam was hij toen al stadhouder. Zijn moeder fungeerde als regentess, maar ook zij overleed toen Willem 10 jaar was. Een vriend van zijn vader de hertog van Brunswijk werd toen aangesteld als zijn voogd.

Op 19 jarige leeftijd huwde Willem met de 16 jarige Wilhelmina van Pruisen, een nicht van hertog van Brunswijk.

Zij kregen in totaal 5 kinderen waavan een doodgeboren en een na een dag overleed. Van de andere kinderen zou zijn zoon Willem hem later opvolgen, niet als stadhouder maar als Koning Willem I.

De hertog had veel invloed op Willem waar niet iedereen blij mee was en na veel verzet trok de hertog zich in 1782 terug. In de komende jaren kwamen de orangisten en de patriotten steeds meer tegenover elkaar te staan. De patriotten waren voor verandering en toen de spanningen zo opliepen dat een burgeroorlog dreigde, besloten de Staten van Holland om Willem V zijn functie als bevelhebber van de strijdkrachten te ontnemen.

Willem kon de politieke situatie niet aan. Zijn vrouw wilde een eind maken aan de situatie en reisde naar den Haag om met de Staten van Holland te praten, de patriotten hielden haar tegen en Wilhelmina moest gedwongen terug keren.

Haar broer de Koning van Pruisen kwam te hulp hij stuurde 26,000 soldaten om de orde te herstellen.

Willem V was steenrijk en gaf veel geld uit aan het verbouwen van o.a.  het Binnenhof, paleis Noordeinde en Huis ten Bosch. Ook bezat hij veel kunst en curiosa.

In 1795 kregen de Fransen met de hulp van gevluchte patriotten voet aan de grond in Nederland. Hierdoor moest Willem V op 18 januari samen met zijn familie vluchten naar Engeland. Hiermee kwam voorgoed een einde aan het stadhouderschap. Hij ging later wonen in Duitsland en overleed aan een beroerte in 1806, hij werd 58 jaar . Omdat Nederland nog bezet was door de Fransen werd hij in Duitsland begraven, in 1959 werd hij herbegraven in Delft. Hierbij was Koningin Juliana aanwezig.

Van Willem V zijn destijds veel souvenirs gemaakt. Mensen hadden vaak een draagteken of een stuk keramiek met het portret van Willem V in huis om kenbaar te maken dat zij aanhanger waren van het huis van Oranje.

Hierbij enkele voorbeelden uit onze verzameling:

Theepot met portretten Willem V en Wilhelmina van Pruisen ca 1780

 

 

 

Grote zilveren lepel en vork (33 cm lang) met afbeeldingen van Stadhouder Prins Willem V & Prinses Wilhelmina van Pruisen , datum van uitgave 1850.

 

Bordje met portret prins Willem V uit ca 1788

 

Zilveren herdenkingslepel met portret van stadhouder Prins Willem V. Met jaarletter 1891, 85 jaar na zijn overlijden in 1806 en 90 jaar nadat hij zijn rechten als erfprins had opgegeven in 1801. De lepel is 22,5 cm lang.

Thee kommetje ca 1770 Willem V en Wilhelmina van Pruisen