Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Prins (Willem Frederik) Hendrik de zeevaarder (1820-1879)

                                                                                                
                                           
Paleis Soestdijk 13 juni 1820, op deze dag werd prins Hendrik de derde zoon van koning Willem II en Anna Paulowna geboren.
 Hij had twee oudere broers Willem en Alexander en een jonger zusje Sophia genaamd. Een jonger broertje Ernst-Casimir overleed helaas toen hij 5 maanden oud was.
De kinderen werden  met name opgevoed door gouverneurs die dagelijks verslag uitbrachten over hun vorderingen. Prins  Hendrik maakte een goede indruk.
De prins had al op jonge leeftijd belangstelling voor de zee en op zijn 10e verjaardag stelde Koning willem I hem aan als adelborst  eerste klasse.  Het schijnt dat hij al vroeg leerde  zelfstandig een bootje varen.
Van 1832 tot 1838 maakte hij reizen naar de Middellandse zee, Brazilië en West Indië, hij was de eerste prins van het huis van oranje die Aruba, Curacao en Paramaribo bezocht. In 1837 ging hij naar het toen nog Nederlands Indië waar hij 7 maanden verbleef.  Hij vergaarde een vermogen met aandelen in o.a tinerts.
Door zijn lange carrière in de marine kreeg hij de bijnaam “ de zeevaarder”.
In 1850 werd hij door zijn broer die toen koning Willem III was, aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
De prins trouwde op 19 mei 1853 met Amalia van Saksen weimar Eisenach. Het huwelijk bleef kinderloos.
Prinses Amalia van Saksen (foto wikipedia public domain)
Zij overleed in 1872 en de prins besloot opnieuw  in het huwelijk te treden. Dit ook omdat de Oranje dynastie aan een zijden draadje hing. Zijn broer Koning willem III had 3 zoons waarvan Maurits al op jonge leeftijd was overleden en en de andere twee waren nog steeds ongehuwd. Het krijgen van mannelijke nakomelingen was toen nog van groot belang, i.v.m. de troonopvolging.
                                                                                                                                 
Prins hendrik en zijn tweede vrouw Maria van Pruisen (foto  wikimedia public domain)
Mede met dit feit in gedachte trouwde Hendrik op 24 augustus 1878 in Potsdam met Maria van Pruisen dochter van prins Frederik Karel. Ook dit huwelijk bleef dus kinderloos.
Huwelijks penning uit onze collectie
©DenRonCollections

                                                                                                                                                     

 

Zijn broer koning  Willem III die ook weduwnaar was had hetzelfde idee en hij ging op 7 januari 1879 trouwen met Emma van Waldeck Pyrmont. Prins Hendrik zou op het huwelijk van zijn broer getuige zijn maar hij moest verstek laten gaan omdat hij de mazelen kreeg.
Op 13 januari  5 dagen na het huwelijk van willem III overleed Hendrik plotseling aan een hersenbloeding.
Door het overlijden van de prins werden de huwelijks feesten van Willem en Emma uitgesteld.
Prins Hendrik werd op 25 januari 1879 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe kerk te Delft.

 

Penning van Brons t.g.v het overlijden van prins Hendrik uit onze collectie , Grafmonument met het Nederlands wapen, waarop een gesluierde vrouw een lauwerkrans legt. Omschrift: ‘Quis desideri.sit pudor aut modus tam cari capitus’. (Wie zou zich schamen voor zijn tranen of zijn droefheid inhouden bij het verlies van zo’n dierbaar leven)
Ontwerper:J.P. Menger F. 1879

©DenRonCollections

info o.a scheepvaartmuseum