Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Prins Willem de Held van Waterloo & Quatre-Bras

 

 

Nadat prins Willem Frederik in 1813 uitgeroepen was als soeverein Vorst van Nederland begon hij met de opbouw van een beroepsleger. Toen Napoleon in 1814 zijn ballingsoord Elba was ontvlucht en met een troepen macht op weg was naar Parijs om zijn macht te herstellen kwam voor het Nederlandse leger de vuurdoop.

De vroegere tegenstanders van Napoleon;  Engeland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije  en Pruissen werden het eens om een gezamenlijke legermacht bijeen te brengen om voorgoed met Napoleon af te rekenen ook het pas gevormde Koninkrijk der Nederlanden deed mee.

Om hen voor te zijn begon Napoleon met een offensief, in juni dirigeerde hij zijn troepen richting Brussel, waar de Britten onder leiding van wellington, de Pruisen onder leiding van Blücher en de Nederlanders  onder leiding van kroonprins Willem (de latere koning Willem II) al begonnen waren met het opstellen van hun troepen.

Napoleon had de Pruisen al snel teruggedrongen en hoopte dit ook snel met de Engelsen en Nederlanders te kunnen doen voordat de Pruisen zich hersteld zouden hebben.

De prins van oranje was op een feest in Brussel toen hij hoorde dat Napoleon naderde, nog in gala uniform reed hij naar Quatre -Bras een strategisch punt. Wellington beviel de prins van Oranje die plek te verlaten maar Willem weigerde. Er volgde een slag tussen de Franse en Nederlandse troepen waardoor de opmars van Napoleon ernstige vertraging opliep.

Op 18 juni brandde een gewelddadige veldslag los bij Waterloo waarbij de Engelsen samen met de Nederlanders onder aanvoering van de prins van Oranje de Fransen bestreden.

De prins toonde zich een goed aanvoerder maar raakte gewond door een kogel in zijn schouder waardoor hij het slagveld moest verlaten. Tegen de avond kwam ook het Pruisische leger ten hulp en zo werd Napoleon definitief verslagen.

Door zijn optreden werd Willem zowel in Nederland maar ook daar buiten een beroemdheid. In Nederland ontstond een ware Waterloo manie er werden standbeelden opgericht  en zijn vader koning Willem I liet een monument bouwen “ de Leeuw van Waterloo” op de plaats waar zijn zoon gewond raakte.

Willem ontving als eerste het grootkruis van de Militaire Willemsorde en ook werd vastgesteld dat Willem het jachtslot Soestdijk als geschenk zou krijgen en dat dit verbouwd zou worden tot een paleis, een held waardig.

Het paard  van prins Willem WEXY had de strijd  overleeft en stierf later op 38 jarige leeftijd. Het paard werd door Willem als eerbetoon opgezet en is nu nog steeds te bewonderen in de Koninklijke stallen.

Napoleon heeft later gezegd dat zonder de heldhaftige bijdrage van de prins van Oranje bij Quatre-Bras hij de Engelsen makkelijk had kunnen verslaan.

Van deze historische gebeurtenis zijn vele souvenirs gemaakt hierbij en aantal voorbeelden uit onze collectie:

 

Spilvaasje met portret prins van Oranje ca 1815

 

 

Ovale médaillon met de drie van Waterloo
prins Willem, Wellington en Blücher

 

 

pijp kop 1815-1865 50 jaar herdenking slag bij Waterloo

Gedenkdoek herinnering aan 50 jarig jubileum slag bij Waterloo 1865