Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Het Koningin Wilhelmina Leerdam Bloembolglas

Wat is de betekenis van een bloembolglas? Volgens het groot Nederlands woordenboek uit 1898 is het een glas eigenaardig van vorm om daarin bloembollen tot bloei te laten komen.

Om te zien hoe bloembollen groeiden is waarschijnlijk de reden geweest om begin 18e eeuw bollen op glas te gaan kweken.

Vanwege het klimaat en de grond vestigden bollenkwekers zich in de eerste helft van 17e eeuw in Haarlem en omgeving. Bollen brachten destijds veel geld op.

Sinds de 18e eeuw is met name de hyacinth de meest geliefde bol om op glas tot bloei te laten komen.

In die periode is er een ware manie voor hyacinth bollen ontstaan nadat Madame de Pompadour de maitresse van de Franse Koning Lodewijk XV besloten had dat de Koninklijke tuinen in Versailles met Nederlandse hyacinthen verfraaid moesten worden. Een bloembol bracht toen wel 1600 gulden op. In de 19e eeuw werden de bollen goedkoper.

Bloembolglazen werden door diverse fabrieken gemaakt waaronder de Leerdam glasfabriek en zijn tot op heden nog steeds geliefd in vele huishoudens.

In 1895 zijn bij een grote brand in de Leerdam fabriek de meeste catalogi verloren gegaan, maar het is bekend dat de fabriek in die tijd al bloembolglazen heeft gemaakt. De oudste catalogi die er zijn dateren uit begin 1900.
Er is een Leerdam bloembolglas uit 1898 in onze verzameling met daarop een geëtst portret van Koningin Wilhelmina. Gemaakt ter gelegenheid van haar inhuldiging.

Een aantal jaren geleden had de secretaris van de Nederlandse bloembollenclub een foto van dit glas gezien op onze website en vroeg of zij het glas mocht komen bekijken bij ons thuis. Er is een hele studie van gemaakt .

Het blijkt een heel bijzonder glas te zijn, een van de oudst bekende Leerdam bloembolglazen uit de 19e eeuw, die bij geen van de 80 leden van de bloembolglasclub bekend was.

In 2015 is er een boek uitgekomen “Het Nederlandse bloembolglas” geschreven door Sytske Welling-Wester secretaris van De Bloembolglasclub en uitgegeven door het Nationaal glasmuseum Leerdam waarin melding wordt gemaakt van ons bloembolglas.

Info: Leerdam Glasmuseum

Nederlands Openluchtmuseum

HET BOEK HEEFT BESTELNUMMER ISBN/EAN 978-90-9029401-8

Leerdam bloembol glas uit 1898met geëtst portret Koningin Wilhelmina

Het Boek “Het Nederlandse Bloembol glas”