Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

DE WERELDTENTOONSTELLINGEN AMSTERDAM 1883 EN 1895

De Wereldtentoonstelling van 1883 vond plaats van 1 mei tot 1 oktober 1883 in Amsterdam. Deze wereldtentoonstelling, officieel de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling of Exposition Universelle Coloniale et d’Exportation Générale geheten, was de eerste internationale koloniale tentoonstelling, gehouden om de koloniale handel en rijkdommen te presenteren. Dit in navolging van dergelijke tentoonstellingen In Parijs, London, Philadelphia.
De wereldtentoonstelling van 1883 trok minstens een miljoen bezoekers. Ook in 1887 en 1895 werden in Amsterdam wereldtentoonstellingen gehouden.
De initiatiefnemer voor de wereldtentoonstelling van 1883 was de Franse ondernemer Edouard Agostini.  Agostini presenteerde in 1880 zijn plan aan de stad en aan koning Willem III.  Koning Willem III werd beschermheer van de tentoonstelling. De wereldtentoonstelling vond plaats op een braakliggend veld achter het Rijksmuseum (nog in aanbouw), het huidige Museumplein. Te zien in het hoofdgebouw waren onder andere een telefoontoestel, hout- en metaalbewerkingsmachines en een brandkast waar wel acht mensen in pasten. Er was ook een koloniale afdeling met producten als tabak en rubber en een Javaanse kampong met “inboorlingen”. Het tentoonstellen van mensen werd in die tijd niet als mensonterend ervaren en werd een terugkerend fenomeen op latere wereldtentoonstellingen.
De opening zou worden verricht door koning Willem III op 1 mei 1883. Toen koning Willem III met zijn gevolg arriveerde, stonden er ruim honderdduizend mensen op en rond het terrein te wachten.De opening verliep ietwat houterig, omdat de koning het niet goed kon vinden met organisator Agostini die teveel intieme details bleek te kennen van een der liefdesaffaires van de monarch. Na de opening begaf het koninklijk gezelschap zich langs de paviljoens, de reeds bejaarde koning voorop, rijzig en waardig, aan zijn zijde de charmante koningin Emma
De wereldtentoonstelling, met meer dan een miljoen bezoekers uit de hele wereld, gaf Amsterdam een enorme economische impuls. Het toerisme, vandaag zo belangrijk voor de stad, kwam voor het eerst goed op gang.Wat nu nog in Amsterdam resteert van de wereldtentoonstelling is het toegangshek van het Vondelpark aan de Stadhouderskade en een collectie objecten in het Tropenmuseum die in het Nederlandse koloniale paviljoen te zien was geweest. Heineken gebruikt nog steeds het etiket Diplôme d’Honneur op zijn flesjes, een eer die op de wereldtentoonstelling van 1883 aan de bierbrouwer verleend werd.

In 1895 volgde een tweede wereldtentoonstelling op het Museumplein

Er zijn diverse souvenirs gemaakt voor beide tentoonstellingen hierbij enkele voorbeelden:

Vaasje Tentoonstelling Amsterdam 1883.
Vaasje Tentoonstelling Amsterdam 1883.
Kroes Tentoonstelling Amsterdam 1883.
Kroes Tentoonstelling Amsterdam 1883.

 

Parfum flesje Tentoonstelling Amsterdam 1883.
Parfum flesje Tentoonstelling Amsterdam 1883.

1883 II

Medaille Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1895.
Medaille Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1895.

 

Penning Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1895.
Penning Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1895.

1895

Koning Willem III Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1883
Koning Willem III Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1883