Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Oranje Verzamelaars van het eerste uur. Deel 5: Jan Pellen.

In deze rubriek willen wij  Oranje verzamelaars belichten die ooit een grote Oranje verzameling hadden en de nestors waren voor de huidige verzamelaars.

Deze keer de heer Jan Pellen uit Lochum.

Jan Pellen verzamelde alleen borden en had in zijn woning in Lochum een klein  borden museum.

De hele verzameling is in 2006 opgegaan in de collectie van Oranje museum Diepenheim.

Zie nieuwsbericht hieronder:

17 JUNI 2006 – LOCHEM/DIEPENHEIM – De achthonderd borden uit hjet Lochemse Oranje Herdenkingsborden Museum zullen in hun nieuwe onderkomen, het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis in Diepenheim, niet bij elkaar geëxposeerd staan. ‘Ze worden verspreid over de hele expositieruimte’, zegt voorzitter Herman Veltkamp van de Stichting Oranjemuseum.

Jan Pellen overhandigt het laatste bord uit zijn collectie aan museum Diepenheim

Drie jaar na sluiting van zijn particuliere Oranje Herdenkingsborden Museum aan de Noorderwal in Lochem is  de 76-jarige Jan Pellen overleden.

kranten knipsel uit 1998