Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 - 16:00.

DE NEDERLANDSE REGALIA

De kroon
De kroon symboliseert de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden. De kroon verbeeldt ook de waardigheid van het staatshoofd. Omdat er in Nederland geen kroning maar een inhuldiging is, draagt de Koning(in) de kroon nooit op zijn of haar hoofd.
Overige regalia
Naast de kroon bestaan de andere regalia uit:
de scepter: het symbool voor het gezag van de koning
de rijksappel: symbool voor het grondgebied van de koning
het rijkszwaard: symbool voor de macht van de koning
de rijksstandaard of -banier met het Nederlandse wapen.
Toen Koning Willem I in 1815 ingehuldigd zou worden in Brussel was er geen kroon aanwezig. Nederland had nooit eerder een koning of koningin gehad dus er moest een kroon gemaakt worden.
Er zijn aanwijzingen dat er voorberiedingen waren getroffen om een kroon te laten ontwerpen. Drie ontwerpen werden de koning voorgelegd maar men koos voor een kroon gebaseerd op de kroon gebruikt voor Lodewijk Napoleon maar dan met 8 beugels.
De kroon was erg eenvoudig en gemaakt van verguld brons en op gekleurd folie bevestigde glazen stenen.
De scepter de rijksappel en zwaard bestonden waarschijnlijk al gezien de korte tijd die men had om de inhuldiging voor te bereiden. Mogelijk zijn ze afkomstig van de begrafenis van stadhouder Willem V. Er is verder weinig over bekend.
Koning Wilem II vond de kroon te eenvoudig en liet voor zijn inhuldiging een nieuwe maken. Dezelfde vormgeving maar kostbaarder uitgewerkt. De koning liet de regalia bij diverse edelsmeden maken.
De kroon, scepter, rijksappel en rijkszwaard waren nu in verguld zilver uitgevoerd. Wel werden weer imitatie juwelen gebruikt. Op de beugels zaten 72 kunst parels Deze kroon werd ontworpen door de Amsterdamse juwelier Bonebakker. De kroon kostte 1390 gulden en zijn loon was 600 gulden.
Toen Wilhelmina werd ingehuldigd liet Emma de kroon nakijken en werden de parels vervangen door kleinere en in plaats van 9 per beugel waren er nu vijf.
Deze regalia worden tot op heden nog gebruikt. Voor het laatst voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013.
Wij hebben de regalia in miniatuur in onze verzameling:

De kroon van Koning Willem I uit 1815
De kroon van Koning Willem I uit 1815
De regalia gemaakt voor de inhuldiging van Koning Willem II 1840
De regalia gemaakt voor de inhuldiging van Koning Willem II 1840
de regalia afgebeeld op een glas en lood raamhanger t.g.v het regeringsjubileum van Wilhelmina in 1938
de regalia afgebeeld op een
glas en lood raamhanger t.g.v het regeringsjubileum van Wilhelmina in 1938

Informatie bronnen:
De boeken
De Juwelen van het huis van oranje  door Rene Brus
Ingehuldigd uitgave de nieuwe kerk Amsterdam